Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

                                                                   

                             
Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που δεν έχουν μέχρι σήμερα κάνει δήλωση συγγραμμάτων να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες άμεσα.

Καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση συγγραμμάτων, μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ ορίστηκε από το ΥΠΕΠΘ η 21η Δεκεμβρίου 2012.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των συγγραμμάτων ορίστηκε η 13η   Ιανουαρίου 2013.