Τελευταίες Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

e-mail
info@vis.auth.gr
Τηλέφωνα
2310 995067
2310 995069
Fax
2310 995067
Διεύθυνση
Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ.
Πρώτος Όροφος

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

                                                                   

                             
Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που δεν έχουν μέχρι σήμερα κάνει δήλωση συγγραμμάτων να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες άμεσα.

Καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση συγγραμμάτων, μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ ορίστηκε από το ΥΠΕΠΘ η 21η Δεκεμβρίου 2012.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των συγγραμμάτων ορίστηκε η 13η   Ιανουαρίου 2013.