Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ PDF Εκτύπωση
Κυριακή, 13 Ιανουάριος 2013 09:21

                            

Εκ μέρους του Τμήματος Διοίκησης του ΑΠΘ ανακοινώνεται ότι η ετήσια θεώρηση-απογραφή των βιβλιαρίων νοσηλείας για το έτος 2013, θα αρχίσει τη Δευτέρα 4-2-2013 και θα λήξει την Παρασκευή 28-6-2013, ώρες: 9:00 – 13:00 στη Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Διοίκησης, 6ος όροφος, γραφείο 4.
Με βάση την νέα εγκύκλιο του ΟΠΑΔ αριθμ. 213/3-1-2013 η θεώρηση-απογραφή θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
 Όλοι οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, εν ενεργεία υπάλληλοι του Παν/μίου μας καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα ανήλικα μέλη αυτών μπορούν να θεωρούν τα βιβλιάριά τους, όπως  κάθε χρόνο, από την Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Διοίκησης, 6ος όροφος, γραφείο 4 και
Όλα τα έμμεσα ασφαλισμένα ενήλικα μέλη (σύζυγοι- παιδιά) μπορούν να θεωρούν τα βιβλιάριά τους για το 2013 στην υπηρεσία του ΤΥΔΚΥ, Καζαντζάκη 4, τηλ. 2310 555155, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και οπωσδήποτε αφού έχουν πρώτα θεωρηθεί και απογραφεί:
Σημειώνεται ότι το να τεθεί η σφραγίδα θεώρησης επί του βιβλιαρίου δεν αρκεί.  Πρέπει υποχρεωτικά να γίνει και η εργασία απογραφής του ασφαλισμένου στην Εφαρμογή Απογραφής/Θεώρησης του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ (από τη Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Διοίκησης, 6ος όροφος, γραφείο 4, ώρες 9:00 με 13:00), προσκομίζοντας αυτοπροσώπως (για να είναι σε θέση να δώσει προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου όπως ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, Δ/νση κατοικίας, Τ.Κ., τηλέφωνα καθώς και το IBAN*) τα βιβλιάρια του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του (είτε τέκνων ανηλίκων και ενηλίκων είτε συζύγου), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και ο ασφαλισμένος να θεωρείται απογραμμένος και το βιβλιάριό του θεωρημένο.  
 Όλα τα βιβλιάρια θεωρούνται ενεργά μέχρι 28-06-2013, ημερομηνία λήξης της θεώρησης-απογραφής.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την θεώρηση στο ΤΥΔΚΥ:
Σύζυγοι: Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ ή εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους χωρίς εισοδήματα από εργασία και το ατομικό βιβλιάριο του Άμεσα Ασφαλισμένου θεωρημένο από το Τμήμα Διοίκησης.
Ενήλικα Παιδιά
-Κάρτα Ανεργίας ή Βεβαίωση Σπουδών μόνο αν είναι φοιτητής άλλου Πανεπιστημίου. Αν είναι φοιτητής του ΑΠΘ χρειάζεται να ξέρετε μόνο το Α.Ε.Μ. του, δε χρειάζεται βεβαίωση.
- Γνωματεύσεις επιτροπών για άτομα με ειδικές ανάγκεςκαι το ατομικό βιβλιάριο του Άμεσα Ασφαλισμένου θεωρημένο από το Τμήμα Διοίκησης.
  Ενημερωτικά τα βιβλιάρια όλων των συνταξιούχων θεωρούνται θεωρημένα, εφόσον συνοδεύονται κάθε φορά που προσέρχονται σε παρόχους υγείας, από το τελευταίο τρίμηνο εκκαθαριστικό της σύνταξής τους.

* Με τη δήλωση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN εξασφαλίζεται ταχεία απόδοση ποσών που αιτείται ο ασφαλισμένος, στο λογαριασμό του, στην τράπεζα της επιλογής του.