ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ α.ε.2012-2013

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο τρέχον εξάμηνο,  από 18 Φεβρουαρίου έως και 20 Μαρτίου 2013, ηλεκτρονικά.
Η εγγραφή αυτή γίνεται ανεξάρτητα από την υποβολή δήλωσης μαθημάτων.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η μη εγγραφή σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα  φοιτητή οδηγεί  στην διαγραφή του.