Τελευταίες Ανακοινώσεις

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Εργαστήρια Ζωγραφικής


Εργαστήριο Ζωγραφικής 1

Διευθυντής: Δημήτριος Ζουρούδης

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό:

Δημήτριος Ζουρούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 


Επικουρικό Διδακτικό και Εργαστηριακό Έργο

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό:
Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ


 
Εργαστήριο Ζωγραφικής 2

Διευθυντής: Στυλιανός Κουπέγκος,


Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό:
Στυλιανός Κουπέγκος, Καθηγητής
Ευαγγελία Νομίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό:
Κωνσταντίνος Γούναρης, ΕΔΙΠ

 

 
Εργαστήριο Ζωγραφικής 3

Διευθυντής: Γεώργιος Τσακίρης


Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό:
Γεώργιος Τσακίρης, Καθηγητής
Βασίλειος Βασιλακάκης, Επίκουρος ΚαθηγητήςΕπικουρικό Διδακτικό και Εργαστηριακό Έργο

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό:
Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ

 

 

 
Εργαστήριο Ζωγραφικής 4

Διευθυντής: Ιωάννης Φωκάς


Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό:

Ιωάννης Φωκάς, Καθηγητής
Ευάγγελος Πλοιαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χαράλαμπος Βενετόπουλος, Επίκουρος ΚαθηγητήςΕπικουρικό Διδακτικό και Εργαστηριακό Έργο
Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό:
Κωνσταντίνος Γούναρης, ΕΕΔΙΠ

 

 
Εργαστήριο Ζωγραφικής 5
Διευθυντής: Γεώργιος Διβάρης

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό:
Γεώργιος Διβάρης, Καθηγητής
Λάμπρος Ψυρράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:
Χρήστος Βενέτης, ΕΕΠ

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό:
Αλίκη Μαρτζοπούλου, ΕΔΙΠ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό:
Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ