Τελευταίες Ανακοινώσεις

Εργαστήριο Γλυπτικής


Εργαστήριο Γλυπτικής

Διευθυντής: Γεώργιος Τσάρας,

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό:
Γεώργιος Τσάρας, Καθηγητής
Άρης Κατσιλάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Επικουρικό Διδακτικό και Εργαστηριακό Έργο:

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό:
Μαρία Χαλβατζή, ΕΔΙΠ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό:
Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ