Τελευταίες Ανακοινώσεις

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Εργαστήριο Γλυπτικής


Εργαστήριο Γλυπτικής

Διευθυντής: Γεώργιος Τσάρας


Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό:
Γεώργιος Τσάρας, ΚαθηγητήςΕπικουρικό Διδακτικό και Εργαστηριακό Έργο


Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό:
Μαρία Χαλβατζή, ΕΔΙΠ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό:
Γεώργιος Γιαννουχαηλίδης, ΕΤΕΠ