Τελευταίες Ανακοινώσεις

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Εργαστήριο Χαρακτικής


Εργαστήριο Χαρακτικής

Διευθυντής: Εμμανουήλ Γιανναδάκης


Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό:
Ξενοφών Σαχίνης, Καθηγητής, Α' - Ι' Εξάμηνα, με χωρισμό ακροατηρίου
Εμμανουήλ Γιανναδάκης, Καθηγητής, Α' - Ι' Εξάμηνα, με χωρισμό ακροατηρίουΕπικουρικό Διδακτικό και Εργαστηριακό Έργο


Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό:
Ευθύμιος Σκριάπας, ΕΤΕΠ