ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Τα μαθήματα Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 1 και 3 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, ως εξής:

 

Διδάσκουσα: Λουίζα Αυγήτα

Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 1

Δευτέρα, 15:00-17:00

πλατφόρμα big blue button μέσω e-learning

 

Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 3

Πέμπτη, 15:00-17:00

πλατφόρμα big blue button μέσω e-learning

 

Διδάσκων: Νίκος Παπαγεωργίου

Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 1

Πέμπτη, 15:00-17:00

πλατφόρμα skype for business

 

Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης 3

Δευτέρα, 15:00-17:00

πλατφόρμα skype for business

 

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων θα βρείτε αναρτημένες στις πλατφόρμες e-learning των μαθημάτων του κάθε διδάσκοντα, όπου θα έχετε πρόσβαση με αυτοεγγραφή.

 

Όσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα Ειδικά θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1α: Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης (1970-σήμερα), διδάσκουσα Λουίζα Αυγήτα, Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 1γ: Θεωρητικές προσεγγίσεις, διδάσκων Νίκος Παπαγεωργίου και Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνη 1ε: Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αιώνα, διδάσκουσα Σάνια Παππά, να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διδάσκοντες.