ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 145

 

Προς

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης

(Όπως αναφέρονται στον πίνακα αποδεκτών)

Θεσσαλονίκη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, που θα γίνει τη Τρίτη 30  Νοεμβρίου  2010 και ώρα 10: 00 π. μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του 4ου ορόφου, του κτιρίου της οδού Π. Μελά 40, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση για τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διάλογος επί του Κειμένου Διαβούλευσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

2. Άδειες μελών ΔΕΠ.

3. Ανταποδοτικές Υποτροφίες.

4. Φοιτητικά θέματα.

5. Ανακοινώσεις.

6 Αιτήσεις – Προτάσεις.

 

 

 

 

 

O Πρόεδρος

 

 

Κυριάκος Κατζουράκης

Καθηγητής

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις