ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑριθμός Πρωτοκόλλου 832/17-01-2011Προς

Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος

(Όπως αναφέρονται στον πίνακα αποδεκτών)

Κοινοποίηση στους:

1.Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων

Α. Π. Θ.

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

2.Πρόεδρο  του Τμήματος

Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Θεσσαλονίκη

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στη δεύτερη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, επειδή την 22α Δεκεμβρίου 2010 η πρώτη συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Η συνεδρίαση θα γίνει την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου  2010 και ώρα 9: 45π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 4ου ορόφου, του κτιρίου της οδού Π. Μελά 40, στη Θεσσαλονίκη, για να ορισθεί Εισηγητική Επιτροπή, υπεύθυνη για τη σύνταξη της Εισηγητικής Έκθεσης, σχετικά με την κρίση του μόνου υποψήφιου κυρίου Στυλιανού Κουπέγκου, προκειμένου να πληρωθεί μία  θέση μέλους Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική».

 

 

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

 

 

Κυριάκος Κατζουράκης

Καθηγητής

 

 

 

 

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις