ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

                           ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Η καταβολή των αμοιβων των μοντέλων γίνεται από την Εταιρία Διαχείρησης Περίουσιας ΑΠΘ,  στο τέλος κάθε μήνα και ύστερα από την υποβολή κατάστασης προσέλευσης των μοντέλων από τη Διεύθυνση των εργαστηρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες τα "μοντέλα¨" μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο της Εταιρίας Διαχείρησης Περίουσιας ΑΠΘ κυρία Παπαγεωργίου τηλέφωνο 2310995286.

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις