ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, εκτός των πρωτοετών, που θέλουν να συνεχίσουν να σιτίζονται στη Φοιτητική Λέσχη,  να καταθέσουν αιτηση στο γραφείο σίτισης (αρ. 63 στον 1ο όροφο του κτιρίου της Λέσχης), μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας του οικονομικού έτους 2012 και το βιβλιάριο σπουδών. Η λειτουργία του γραφείου είναι καθημερινά από τις 5 Σεπτεμβρίου 2012 και τις ώρες   8:00 - 13:00. Πληροφορίες στο τηλ.2310 992623

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις