ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

της Σχολής Καλών Τεχνών στη Συνεδρίασή της αριθμός 205/14-6-2016

ύστερα από πρόταση της Εφορευτικής Επιτροπής ,

αρμόδιας για την διενέργεια εκλογών

ανάδειξης προέδρου του Τμήματος,

ανακήρυξε υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου

τον Kαθηγητή κύριο Γεώργιο Διβάρη του Παναγιώτη.

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις