ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016, διεξήχθησαν οι εκλογές για ανάδειξη Προέδρου

του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο καθηγητής κύριος Γεώργιος Διβάρης του Παναγιώτη

με θητεία από 1.9.2016 έως 31.8.2018.

Το σύνολο των εκλογέων ανέρχεται σε είκοσι τρεις (23) εκλογείς.

Ψήφισαν είκοσι (20) εκλογείς

Ο κύριος Γεώργιος Διβάρης του Παναγιώτη συγκέντρωσε υπέρ αυτού την απόλυτη πλειοψηφία

των εγκύρων ψήφων, συγκεκριμένα έλαβε δέκα εννέα (19) ψήφους, 

ένας εκλογέας έδωσε λευκή ψήφο.

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις