ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ 9.00-16.00 ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/11 10.00-18.00

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις