ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Οι φοιτητές που θα προσέλθουν στις εξετάσεις, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους

- το πιστοποιητικό εγγραφής τους στην πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/universities/

Επίσης

- Το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης (σε ισχύ) ή

- βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή

- γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος,

- καθώς και το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας.

Οι επιτηρητές πριν την έναρξη της εξέτασης, θα διενεργούν τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και των προαναφερθέντων πιστοποιητικών.

 

Οι φοιτητές που με βάση τα στοιχεία του edupass την ημέρα της εξέτασης είναι θετικοί (δηλαδή είναι μη επιτρεπτές παρουσίες), θα έχουν τη δυνατότητα (μόνο αυτοί), να εξεταστούν σε συμπληρωματική εξέταση του μαθήματος, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή.

Αλλοδαποί φοιτητές που λόγω έλλειψης ΑΜΚΑ, δεν είναι δυνατόν να έχουν πιστοποιητικό εγγραφής, θα πρέπει να προσέρχονται στις εξετάσεις με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, ή πιστοποιητικό αρνητικού PCR ή πιστοποιητικό rapid test.

Φοιτητές που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας θα μπορούν να εξεταστούν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις