ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων, με τον αναπληρωτή τους, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), στη συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

 

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις