ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 

Τα επιλεγόμενα μαθήματα Έιδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 2α' (ΕΘΙΤ 82) και 'Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 3α' (ΕΘΙΤ 82) θα προσφερθούν στο χειμερινό εξάμηνο 2020/21 σε συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/τριες στο σύνδεσμοo

 

https://meet.google.com/rxa-yvad-oft