ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Η έναρξη μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ξεκινήσει από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.

Τα μαθήματα που θα γίνουν εξ αποστάσεως, οι φοιτητές πρέπει να συνεννοηθούν με τους διδάσκοντες για τον τρόπο διεξαγωγής.