ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι να περάσουν από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος για να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες στο Σύστημα Βιβλιοθηκών, να πάρουν βεβαίωση και να καταθέσουν τον κατάλογο της διπλωματικής τους.  Βάσει των επιδημιολογικών συνθηκών έχει  προβλεφθεί  ότι το  κοινό εξυπηρετείται υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη, στις ώρες λειτουργίας της, στο artlibrary.vis.auth.gr ή στα τηλ..2310991095-96

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις