ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 

Τα μαθήματα Αγγλικά – Ορολογία ΙΙ και Αγγλικά – Ορολογία ΙΙΙ του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 θα διδάσκονται εξ’ αποστάσεως ως εξής:

Αγγλικά – Ορολογία ΙΙ, Γ’ εξαμήνου την Τετάρτη, 7-9 μμ και

Αγγλικά – Ορολογία ΙΙΙ, Ζ’ εξαμήνου την Τρίτη, 7-9 μμ

Οι ημέρες και ώρες αυτές θα ανακοινωθούν και στο πρόγραμμα του Χειμερινού εξαμήνου στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Ο σύνδεσμος και οι σχετικές οδηγίες θα ανακοινωθούν με e-mail που θα αποσταλεί μέσω e-learning.

 

Η διδάσκουσα

Τάνια Μαγκλαβέρα