ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Γ΄ εξάμηνο:  Τρίτη, ώρα 18.00 - 20.15

        https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ginou/4CR2Y7KD

                 μέσω skype for business