ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Από την Γραμματεία ανακοινώνεται για τους Πρωτοετείς φοιτητές ότι δεν μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων.

Πρώτα θα ενταχθούν στο Εργαστήριο και μετά θα γίνει δήλωση μαθημάτων,

η οποία θα ανακοινωθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις