ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που θα παρουσιάσουν Διπλωματικές Εργασίες

στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 

να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση (συνημμένη)

προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος επιτυχούς εξέτασης των μαθημάτων των εξαμήνων.

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις