ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α’ εξάμηνο σπουδών, του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνήλθε σήμερα 14 Οκτωβρίου 2020 και εξέδωσε τα αποτελέσματα επιτυχόντων που συμμετείχαν στις Εισιτήριες Εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. Φ. 151/116946/Β6/2-11-2-2011 (ΦΕΚ 2438/2011 τεύχος Β’).

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να  αναζητηθούν σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό του κωδικού  πρόσβασης