ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις


Εκ μέρους της αναπλ. καθηγήτριας Α. Παπαδοπούλου και της επίκ. καθηγήτριας Α. Δεσποτίδου

οι εξετάσεις στο μάθημα "Τέχνη και Δίκαιο και Πνευματικής Ιδιοκτησίας" θα πραγματοποιηθούν  στις 11-2-2012 ώρα   6-8 μμ..

Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω zoom και οι ερωτήσεις θα είναι multiple choices.


Οδηγίες για φοιτητές:

Είναι απαραίτητη η δυνατότητα χρήσης κάμερας και μικροφώνου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα zoom.

Προκειμένου να συνδεθείτε ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να δώσετε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού, ως εξής: Κατά την είσοδο στο zoom επιλέγετε Sign in with SSO (όχι λογαριασμό Facebook ή Google) και ως company domain συμπληρώνετε: authgr (συνεχόμενο -  μία λέξη, χωρίς τελεία). Στη συνέχεια θα κατευθυνθείτε στον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή με ταυτοποίηση και οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας Zoom είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο:
https://it.auth.gr/el/node/4953