ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΤα μαθήματα επιλογής «Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 6» για το 6ο εξάμηνο σπουδών και

«Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 2» για το 8ο εξάμηνο σπουδών,

ξεκινούν την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 15:00 με 17:00 και 17:00 με 19:00 αντίστοιχα.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά στο link:
https://authgr.zoom.us/j/96366179154?pwd=R0RMbzRoUTR6TGl1NUhMQU9xVjc4Zz09