ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι στην κατηγορία με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση (Ταλέντα) που απέτυχαν στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

να παραλάβουν τον φάκελο που κατέθεσαν τον Ιούνιο,

από τον υπεύθυνο κ. Γεώργιο Γιαννουχαηλίδη κατόπιν συνεννόησης μαζί του στο τηλέφωνο 2310990524

από 2 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2020 ώρες 10.00-13.00, προσκομίζοντας το καρτελάκι συμμετοχής.

Διεύθυνση: Ικονίου 1 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.