ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι διενεργείται  έρευνα μέσω της  ΜΟΔΙΠΑΒ,  σχετικά με την ηλεκτρονική καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Παρακαλούμε να συνδεθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα για να ενημερωθείτε.

https://www.lib.auth.gr/el/usersurvey2021

Η έρευνα θα διενεργηθεί κατά το διάστημα 10/02 - 10/03-2021