ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Διδάσκουσα: Στέλλα Λάββα

Το υποχρεωτικό μάθημα 'Ιστορία της Τέχνης 1-Αρχαιότητα'

θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 2.11., 19.00 στο διαδικτυακό σύνδεσμο 

https://meet.google.com/rxa-yvad-oft  

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις