ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος αποφάσισε την παράταση δηλώσεων μαθημάτων από 4 έως 20 Νοεμβρίου 2020.

 

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματά τους, μέσα από το sis.auth.gr 

Θα πρέπει να κάνουν τελική υποβολή, γιατί αλλιώς οι δηλώσεις τους θα είναι σε εκκρεμότητα

δηλαδή θα φαίνεται στο σύστημα Γραμματείας ότι δεν θα έχουν κάνει δήλωση.

Οι φοιτητές θα πρέπει να εκτυπώνουν την δήλωσή τους, ως αποδεικτικό στοιχείο ότι την υπέβαλαν.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν κατεύθυνση και εργαστήριο στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών με αίτησή τους.

 

Η είσοδος στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας sis.auth.gr γίνεται με χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού ΑΠΘ. 

  Οι δυνατότητες που προσφέρονται σε φοιτητές είναι:

  • να βλέπουν τα μαθήματα και τους βαθμούς τους
  • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων τους
  • να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών.

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις