ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ύλη των μαθημάτων για τις κατατακτήριες εξετάσεις και το Πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως ακολούθως:

Ύλη εξετάσεων

Για το μάθημα της Ζωγραφικής Ι (Σχέδιο), είναι σχετική με θέμα που τοποθετείται και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν και να παραδώσουν ένα (1) Σχέδιο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.

Για το μάθημα της Ζωγραφικής ΙΙ (Χρώμα), είναι σχετική με θέμα που τοποθετείται και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν και να παραδώσουν ένα (1) Ζωγραφικό έργο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με χρώμα εκτός από χρωστικές λαδιού.

Η ύλη του μαθήματος Ιστορία της Τέχνης είναι :

Αρχαία Ελληνική Τέχνη

Αναγέννηση και Μπαρόκ (15ος-17ος αι.)

Νεοκλασικισμός (18ος αι.)

Ο 19ος αιώνας στην Ευρώπη

Οι πρωτοπορίες του α’ μισού του 20ου αι.

Τα κινήματα της σύγχρονης τέχνης από τη λήξη του Β. Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι το 1970

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κοκορού – Αλευρά Γεωργία, η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας (1050- 50 π.Χ.), εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1995.

Πλάντζος Δημήτρης, Ελληνική Τέχνη και Αρχαιολογία, εκδόσεις Καπόν, Αθήνα, 2011.

Argan Giulio Carlo, Η μοντέρνα τέχνη 1770-1970, μτφρ. Λίνα Παπαδημήτρη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2018.

Gombrich, E.H., Το Χρονικό της Τέχνης, μτφρ. Λίνα Κάσδαγλη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 1994.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Θέρμη και Σταυρούπολη με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ιστορία της Τέχνης Δευτέρα 2 -12-2019 και ώρα 10:00 έως 13:00, στην αίθουσα διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Θέρμη απέναντι από τον οικισμό Λήδα Μαρία

Ζωγραφική Ι (Σχέδιο), Τρίτη 3 -12-2019 και ώρα 10:00 έως 15:00, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην οδό Ικονίου 1 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

Ζωγραφική ΙΙ (Χρώμα), Τετάρτη 4-12-2019 και ώρα 10:00 έως 15:00, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην οδό Ικονίου 1 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη.

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1-15 Νοεμβρίου 2019 και είναι

  1. Έντυπη αίτηση
  2. Αντίγραφο πτυχίου με ακριβή βαθμό πτυχίου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας