ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
Πρυτανεία
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τα μέλη της  Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, υπεύθυνα της διενέργειας των εξετάσεων, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α’ εξάμηνο σπουδών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη συνεδρίαση τους, αφού έλαβαν υπόψη τους Υπουργικής Απόφασης με αριθμό
Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τ.Β ́/02-11-2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.153/89638/Α5/09-07-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2880/τ.Β’/16-07-2020), αποφάσισαν για την κατανομή των υποψηφίων σε επτά (7) ομάδες όπως παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Οι εξετάσεις, σύμφωνα με την προκήρυξη, αρχίζουν την 7η Σεπτεμβρίου 2020 και με ώρα έναρξης την 8η πρωινή  και λήξης την 3η απογευματινή και είναι τρεις μέρες διάρκειας.

Η πρώτη ομάδα αρχίζει την 7η Σεπτεμβρίου και λήγει την 9η Σεπτεμβρίου 2020
Η δεύτερη ομάδα αρχίζει την 10η Σεπτεμβρίου και λήγει την 12η Σεπτεμβρίου 2020
Η τρίτη ομάδα αρχίζει την 14η Σεπτεμβρίου και λήγει την 16η Σεπτεμβρίου 2020
Η τέταρτη ομάδα αρχίζει την 17η Σεπτεμβρίου και λήγει την 19η Σεπτεμβρίου 2020
Η πέμπτη ομάδα αρχίζει την 21η Σεπτεμβρίου και λήγει την 23η Σεπτεμβρίου 2020
Η έκτη  ομάδα αρχίζει την 24η Σεπτεμβρίου και λήγει την 26η Σεπτεμβρίου 2020
Η έβδομη  ομάδα αρχίζει την 28η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2020

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η προσέλευση των υποψηφίων είναι υποχρεωτική καθημερινά στις 8 το πρωί, έχοντας μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα και το καρτελάκι υποψηφίου ή διαβατήριο.

Επισήμανση 2:
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ