ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

                                                                                                                 Θεσσαλονίκη 26-6-2019

 

Σήμερα, την 26η Ιουνίου 2019 διεξήχθη, σε ένα εκλογικό τμήμα, στην προέκταση του πρώτου ορόφου του κτηρίου Διοίκησης του Ιδρύματος η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ με υποψήφιους τους κκ. Δαφιώτη Παναγιώτη και Τρανό Τριαντάφυλλο.

 

Ο υποψήφιος κ. Δαφιώτης Παναγιώτης έλαβε τέσσερις (4) ψήφους επί συνόλου επτά (7) εγκύρων.

Ο υποψήφιος κ. Τρανός Τριαντάφυλλος έλαβε τρεις (3) ψήφους επί συνόλου επτά (7) εγκύρων.

Κατόπιν τούτων η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την εκλογή του κ. Δαφιώτης Παναγιώτης ως τακτικό εκπροσώπου, και του κ. Τρανού Τριαντάφυλλου ως αναπληρωτή εκπροσώπου, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

 

Από την εφορευτική επιτροπή

Παπαγεωργίου Νικόλαος, Μέλος ΕΔΙΠ  

Παπαδοπούλου Δήμητρα,  Μέλος ΕΔΙΠ  

Χαλβατζή Μαρία, Μέλος ΕΔΙΠ