ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρυτανεία
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τα μέλη της  Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, υπεύθυνα της διενέργειας των εξετάσεων, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α’ εξάμηνο σπουδών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στη συνεδρίαση τους, αφού έλαβαν υπόψη τους Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τ.Β ́/02-11-2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.153/89638/Α5/09-07-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2880/τ.Β’/16-07-2020), αποφάσισαν για την κατανομή των υποψηφίων σε έξι (6) ομάδες όπως παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Οι εξετάσεις, σύμφωνα με την προκήρυξη, αρχίζουν την 6η Σεπτεμβρίου 2021 και με ώρα έναρξης την 8η πρωινή  και λήξης την 3η απογευματινή και είναι τρεις μέρες διάρκειας.

Η πρώτη ομάδα αρχίζει την 6η Σεπτεμβρίου και λήγει την 8η Σεπτεμβρίου 2021
Η δεύτερη ομάδα αρχίζει την 9η Σεπτεμβρίου και λήγει την 11η Σεπτεμβρίου 2021
Η τρίτη ομάδα αρχίζει την 13η Σεπτεμβρίου και λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2021
Η τέταρτη ομάδα αρχίζει την 16η Σεπτεμβρίου και λήγει την 18η Σεπτεμβρίου 2021
Η πέμπτη ομάδα αρχίζει την 20η Σεπτεμβρίου και λήγει την 22η Σεπτεμβρίου 2021
Η έκτη  ομάδα αρχίζει την 23η Σεπτεμβρίου και λήγει την 25η Σεπτεμβρίου 2021

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η προσέλευση των υποψηφίων είναι υποχρεωτική καθημερινά στις 8 το πρωί, έχοντας μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.και το καρτελάκι υποψηφίου.

Επισήμανση 2:
 Ο κάθε υποψήφιος εισέρχεται στον χώρο των εξετάσεων με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίο εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ covid 19 (selftest έως 24 ώρες πριν την εξέταση ή Rapid test ή ότι ισχύει την χρονική περίοδο των εξετάσεων). 

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις