ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1953) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα “Greek Diaspora Fellowship Program” και διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31 Ιουλίου 2019.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών ΔΕΠ του Τμήματός σας.

 

Με τιμή,

H Προϊσταμένη                                                                                             

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαξεβανίδου