ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-2021

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.

Α)Φ2/121871/Β3/3-11-2005 ΚΑΙ Β) Φ1/192329/Β3/16-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α/Α

Κωδ. Αριθ.

Επώνυμο

Όνομα

πατρώνυμο

Μ.Ο.

σχέδιο

Μ.Ο. χρώμα

Μ.Ο. Ιστορία Τέχνης

ΣΥΝΟΛΟ

1

015

Μ…

Ε…

Μ…

12,50

13,00

19,50

15,00

2

025

Π…

Ν…

Π…

13,50

13,00

15,50

14,00

3

004

Β…

Μ…

Θ…

10,50

10,00

20,00

13,50

4

039

Ι…

Π…

Δ…

10,50

10,50

18,50

13,17

5

033

Τ…

Ε… Ν…

Ε…

10,50

11,50

15,50

12,50

6

008

Κ…

Β…

Σ…

12,00

13,00

11,50

12,17

7

018

Μ…

Ά…

Δ…

11,50

12,50

10,00

11,33

8

007

Κ…

Α…Β…

Γ…

10,00

10,00

12,00

10,67

9

010

Κ…

Σ…

Α…

10,00

10,50

10,00

10,17

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΠΑΡ. 5α. Ν.4485/2017 ΦΕΚ 114/Α ́/4-8-2017

Α/Α

Κωδ. Αριθ.

Επώνυμο

Όνομα

πατρώνυμο

Μ.Ο.

σχέδιο

Μ.Ο. χρώμα

Μ.Ο. Ιστορία Τέχνης

ΣΥΝΟΛΟ

10

009

Κ…

Σ…

Ε…

9,00

9,50

17,00

11,83

11

035

Τ…

Α…

Π……

8,50

8,50

17,50

11,50

12

028

Σ…

Η…

Π…

7,50

8,00

18,50

11,33

13

029

Σ…

Σ…

Χ…

7,00

7,50

19,50

11,33

14

026

Π…

Σ…

Α…

7,50

8,00

17,00

10,83

15

034

Τ…

Ε…

Ι…

8,00

8,00

16,00

10,67

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τις ημερομηνίες εγγραφής.

Από την Επιτροπή Εξετάσεων

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις