ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σχολή Καλών Τεχνών

 

 Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων σας ενημερώνει ότι επιτυχόντες με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θεωρούνται όσοι εκ των υποψηφίων συγκέντρωσαν βαθμό από 5 και άνω.

Οι επιτυχόντες έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις που θα διενεργηθούν το Σεπτέμβριο 2019 και καλούνται να υποβάλουν τα  δικαιολογητικά τους από τις 26- 30 Αυγούστου 2019. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ