ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα (ύστερα από την αναστολή λόγω έκτακτων μέτρων διασποράς κορονωϊού), όσων εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου  39 του Νόμου 4186 και ΥΑ..Φ.151/108930/Β6/11-7-2014 (που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις) θα διεξαχθούν στις 25 και 26 Μαΐου  και ώρα 10:00 έως 15:00, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην οδό Ικονίου 1  Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. 

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο α΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. εκτελούν και παραδίδουν την τελευταία ημέρα των εξετάσεων δύο (2) εικαστικά έργα ασπρόμαυρα σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι ή ένα (1) εικαστικό έργο ασπρόμαυρο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι και ένα (1) εικαστικό έργο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με χρώμα εκτός από χρωστικές λαδιού ή ένα απτικό έργο με πυλό από πρότυπο που τοποθετείται προς σχεδίαση ή παραγωγή, επιπροσθέτως προσκομίζουν φάκελο με εργασίες. Ο αριθμός των έργων του φακέλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 έργα σε σχέδιο και χρώμα.

Επί των έργων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου.

Οι υποψήφιοι με μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα υλικά.

Τα απαιτούμενα υλικά μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι χρώματα- τα υλικά των απτικών έργων για τους τυφλούς με μειωμένη οπτική οξύτητα προσκομίζονται από το υποψήφιο.

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις