ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις στο μάθημα «Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας» θα
διεξαχθούν γραπτώς εξ αποστάσεως, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (10
ερωτήσεις, μία σωστή απάντηση ανά ερώτηση, ελεύθερη πλοήγηση), για τo Τμήμα
των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο e-learning
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14227, στο μάθημα «Τέχνη και
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)»

H σύνδεση πραγματοποιείται με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού.
Στην εφαρμογή e-learning του Α.Π.Θ. (www. elearning.auth.gr) υπάρχουν
πληροφορίες όπως και σχετικές προσομοιώσεις (demo), τις οποίες συνιστούμε να
παρακολουθήσετε με προσοχή πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων για να
προετοιμαστείτε για τις ενέργειές σας.

Το τεστ θα «ανοίξει» την Παρασκευή 24.09.2021, στις 9.00 και θα «κλείσει»
στις 9.25 ακριβώς.

Επιπλέον, θα συνδεθείτε με κάμερα στο zoom από τις 8.30 και για όλη τη
διάρκεια της εξέτασης, με σκοπό τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την επιτήρηση.
Πρέπει να έχετε διαθέσιμη προς επίδειξη τη φοιτητική σας ταυτότητα.

Το link για τη σύνδεση στο zoom είναι:

https://authgr.zoom.us/j/96836026639?pwd=QVRWd3ZMU0RsOEJOY3l0RmVjeUNLdz09Meeting ID: 968 3602 6639

Passcode: 348834


Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις