ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι, όπως προσκομίσουν τα παραληφθέντα αρχεία από την κ. Μαρτζοπούλου στην ίδια, μαζί με το pdf αρχείο του καταλόγου της πτυχιακής τους, το αργότερο μέχρι τις 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.00, στο γραφείο της στο 5ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, στην Θέρμη.