ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 

Η ΕΔΕ του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αποφάσισε την παράταση στην υποβολή αιτήσεων - δικαιολογητικών έως τη Δευτέρα 08/02/2021 (προηγούμενη προθεσμία 11/01/2021 έως 25/01/2021) και 

η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί από 01/03/2021 έως 02/04/2021 (προηγούμενη προθεσμία 15/02/2021 έως 26/02/2021).