ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Ottovolante , οικονομικός εκπρόσωπος του MAECI ( Υπουργείο Οικονομικών και Διεθνικών Συνεργασιών ) για το πρόγραμμα  "Τramediterranee" , ανταλλαγή που απευθύνεται σε νέους που ασχολούνται με τον τομέα των τεχνών στην Ιταλία και Ελλάδα - με partner την  Αγιορειτική Εστία ( Θεσσαλονίκη) .

Προσοχή η ημερομηνία των αιτήσεων είναι μέχρι 15 Αυγούστου 2021

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις