ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών κ. Δημήτριος Ζουρούδης προκήρυξε εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στη συνέλευση του Τμήματος

α) για το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ΕΔΙΠ

β) για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) 

γ) για το Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Οι εκλογές θα γίνουν στις 25 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στις συνημμένες προκηρύξεις, που συνοδεύονται και από την αίτηση υποψηφιότητας.