ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με την/τον αναπληρώτρια/αναπληρωτή του, των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,  του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 30 Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα στην προέκταση του πρώτου ορόφου του κτηρίου Διοίκησης του Ιδρύματος, από τις 10:00 μέχρι τις 12:00.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή, την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται με αίτηση του ενδιαφερόμενου/νης μέσω του προγράμματος PAPYROS προς (ΤΠΔ) το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του ΑΠΘ και υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή δια του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού.

Ειδικότερα, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 ώρα 2.00.

Συνημμένα η προκήρυξη κάθε κλάδου.

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις