ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η τελετή ορκωμοσίας

του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

θα πραγματοποιηθεί την :

 

Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

και ώρα 11:00 π.μ.

 

στην αίθουσα τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Γνωστοποιείται ότι οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  για να ορκιστούν ως πτυχιούχοι πρέπει:

- Να έχουν εξετασθεί με επιτυχία σε όλα μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλογής

- Να έχουν συμπληρώσει δέκα (10) εξάμηνα φοίτησης υποχρεωτικά

- Να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στη Διπλωματική Εργασία

- Να υποβάλλουν ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της Διπλωματικής Εργασίας.

- Να έχουν παραδώσει συμπληρωμένο σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο το στικάκι ή το dvd, στην κυρία Αλίκη Μαρτζοπούλου (Πέμπτο Εργαστήριο Ζωγραφικής, Παλαιά Θέρμη, τηλ. 2310992465) με απαραίτητο πληροφοριακό υλικό (φόρμες προς συμπλήρωση κ.λ.π.) για την δρομολόγηση της έκθεσης των αποφοίτων και του αρχείου αποφοίτων του Τμήματος

- Να επιστρέψουν στα εργαστήριά τους τυχόν εξοπλισμό που έχουν δανειστεί κατά την διάρκεια των σπουδών τους

Δύο ώρες πριν την ορκωμοσία οι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν στην Γραμματεία :

  1.  Βεβαίωση της  Βιβλιοθήκηςότι δεν έχουν εκκρεμότητες
  2. Να προσκομίσουν το Βιβλιάριο Σπουδών
  3. Δελτίο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (Πάσο).
  4. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης(εφόσον έχει χορηγηθεί).

Σε περίπτωση απώλειας των παραπάνω θα προσκομίζεται στη Γραμματεία Υπεύθυνη Δήλωση.

  1. Διπλότυπο είσπραξης 32 Ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς για τη μεμβράνη του πτυχίου, εφόσον επιθυμούν να εκδοθεί το πτυχίο σε μεμβράνη.
  2. Διπλότυπο είσπραξης 6 Ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς για κάθε επιπλέον πιστοποιητικό.

Τα παράβολα για πρόσθετα πιστοποιητικά  πληρώνονται στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς αρ. 5272-041780361.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν παράβολο 3,00 ευρώ

Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται δωρεάν μετά την ορκωμοσία είναι:

1.Αντίγραφα πτυχίου

2.Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στα ελληνικά και στα αγγλικά

3.Πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση

  1. Πιστοποιητικό "Master"  (πιστοποιητικό ακαδημαικής ισοδυναμίας του πτυχίου με δίπλωμα υπό τη διεθνή ονομασία 'Master'

Τα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν χορηγούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ορκωμοσία.