ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί Δελτίο Τύπου της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για:

- Μεταπτυχιακές σπουδές/Διδακτορική έρευνα (Research Students)

- Προπτυχιακές σπουδές (Undergraduate Students)

- Επαγγελματική εκπαίδευση (Specialized Training Students)

Όλες οι ανωτέρω υποτροφίες καλύπτουν δαπάνη μεταφοράς προς/από Ιαπωνία, τέλη εγγραφής και φοίτησης, βίζα σπουδών και χορηγούν μηνιαίο επίδομα. Στη διάρκεια φοίτησης/εκπαίδευσης/έρευνας περιλαμβάνεται περίοδος εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Πρεσβεία έως τις 25 Μαΐου 2021

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις