ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

DaDim + eikon.vis.auth
"ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ: ΧΩΡΟΣ+ΧΡΟΝΟΣ, THE UPCOMING: SPACE+TIME"
Οι διάσημοι Ρώσοι Εικαστικοί “DaDim-Дадим”,
το Καλλιτεχνικό ζευγάρι Dasha Delone και Dima Goryachkin απο την Μόσχα, εκθέτουν Ζωγραφική, Γλυπτική και Ταινίες Μικρού Μήκους, σε μια κοινή παρουσίαση με τα “Βίντεο για Εγκαταστάσεις” της Εικαστικής ομάδας της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.: “eikon-vis-auth” (του καθηγητή Εικαστικών Τεχνών Θανάση Πάλλα) στην Γκαλερί MYRO,υπό τον τίτλο:
"ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ: ΧΩΡΟΣ+ΧΡΟΝΟΣ, THE UPCOMING: SPACE+TIME". Από τις 2-7-2019, έως και 14-7-2019

DaDim + eikon.vis.auth
"ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ: ΧΩΡΟΣ+ΧΡΟΝΟΣ, THE UPCOMING: SPACE+TIME"
“Η έννοια ΧΡΟΝΟΣ "δεν υπάρχει" από φιλοσοφική άποψη.
Ούτε στον Χριστιανισμό, ούτε στο Ισλάμ, ούτε στον Βουδισμό, ούτε στον παγανισμό. Δέν υπάρχει ούτε στη θεωρία της σχετικότητας, ούτε στη θεωρία των χορδών.
Ο ΧΡΟΝΟΣ είναι μια από τις διαστάσεις του ΧΩΡΟΥ.
Εδώ και τώρα. ΥΠΑΡΧΕΙ. Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ.
Υπάρχει παντού και πάντα. Πέρα από το ΧΩΡΟ.
Για να κατανοήσουμε την ουσία των μεγάλων γεγονότων, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε όχι μόνο το ίδιο το γεγονός, αλλά και τον ΤΟΠΟ.
Οχι μόνο κατά τη στιγμή του συμβάντος, αλλά και Πριν.
Για χρόνια, ημέρες, λεπτά, δευτερόλεπτα πριν.
Ο ΤΟΠΟΣ πραγματοποίησης του γεγονότος γίνεται πιο σημαντικός από το χρονικό διάστημα που μας χωρίζει από αυτό. Ο ΤΟΠΟΣ φέρει χρονικά διαστήματα μέσα του και ξέρει τι συνέβη εδώ, ή, τι θα συμβεί.
Στον ΤΟΠΟ, όπου δεν υπάρχει ΧΡΟΝΟΣ.

Τα μέλη της Καλλιτεχνικής ομάδας "eikon.vis.auth" είναι:
ΑΓΓΕΛΙΟΓΛΟΥ · ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ · ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ · ΑΡΙΔΑ · ΒΙΔΡΑΣ · ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ · ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ · ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ · ΕΥΤΥΧΙΑΔΗ · ΖΑΜΠΙΤΗ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ · ΚΑΝΕΛΑΚΗ · ΚΑΤΣΟΥΛΗ · ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ · ΚΡΙΑΡΙΔΗ · ΛΙΑΡΟΣ · ΜΑΛΤΑ · ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ · ΜΠΑΛΤΖΗΣ · ΝΤΟΚΟΥΝΤΟΒΙΤΣ · ΠΑΓΩΝΗΣ · ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ · ΠΑΠΑΜΑΝΟΛΗΣ · ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ · ΡΕΒΗΣΙΟΣ · ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ · ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ · ΣΟΥΛΙΩΤΗ · ΣΠΑΝΟΥΔΗ · ΤΖΙΝΗ · ΤΖΙΩΤΗΣ · ΤΖΟΥΡΙΤΣ · ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ · ΤΣΟΥΛΦΑ · ΦΑΛΛΑΣ · ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ · ΧΑΤΖΑΚΗ · ΧΟΥΡΙΔΗΣ · ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ.

The famous Russian Visual Artists "DaDim-Дадим"
the Artistic couple Dasha Delone and Dima Goryachkin from Moscow,are exhibiting Painting, Sculpture and Short Films, in a common presentation with ”Videos for Installations" made fromthe Artists Group of the School of Fine Arts of the Aristotle University of Thessaloniki:“eikon-vis-auth" (under Professor of Visual Arts Thanasis Pallas)
in MYRO Gallery, Thessaloniki, Greece, with the title:
"THE UPCOMING: SPACE+TIME”.
From 2-7-2019, until 14-7-2019.

DaDim + eikon.vis.auth
THE UPCOMING: SPACE+TIME.
“The term TIME does not exist from a philosophical point of view. Neither in Christianity, nor in Islam,neither in Buddhism nor in paganism. Neither in the theory of relativity nor in the theory of strings. TIME is one of the dimensions of SPACE. Here and Now. EXISTS. The SUPREME.TIME is everywhere and always. Beyond SPACE.
In order to understand the essence of the great events,
it is necessary to understand not only the very fact, but also the PLACE. Not only at the TIME of the event but also before. For years, days, minutes, seconds ago.
The PLACE where the events take place, become more important than the time that separates them from it.
The PLACE carries intervals in it and knows what happened here or what will happen.
At the PLACE where there is no TIME”.

Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις