ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, στη Συνεδρίασή της αριθμός 147/16-5-2011, αφού έλαβε υπόψη της:
 α) Το  άρθρο  3 του Ν.3027/2002,  τον αριθμό των εισακτέων α.ε. 2011 οι οποίοι έχουν ορισθεί σε εκατόν δέκα (110) φοιτητές , το ποσοστό εισαγωγής πτυχιούχων ΑΕΙ με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα μας   που ανέρχεται στο 2% επί του αριθμού εισακτέων  αποφάσισε ότι οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Τμήμα μας θα εξετασθούν στα μαθήματα α) Ζωγραφική Ι – (Σχέδιο), β) Ζωγραφική ΙΙ (Χρώμα) και γ) Ιστορία της Τέχνης. 
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι από 1-15 Νοεμβρίου 2011.
Απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται αίτηση του ενδιαφερόμενου  και αντίγραφο πτυχίου με ακριβή βαθμό πτυχίου.
β)Το  άρθρο  3 παρ. 28β του Ν.3027/2002, τον αριθμό των εισακτέων α.ε. 2011 οι οποίοι έχουν ορισθεί σε εκατόν δέκα (110) φοιτητές , το ποσοστό εισαγωγής πτυχιούχων ΤΕΙ με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα μας   που ανέρχεται στο 5% επί του αριθμού εισακτέων αποφάσισε ότι οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Τμήμα μας θα εξετασθούν στα μαθήματα α) Ζωγραφική Ι – (Σχέδιο), β) Ζωγραφική ΙΙ (Χρώμα) και γ) Ιστορία της Τέχνης. 
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι από 1-15 Νοεμβρίου 2011.
Απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται αίτηση του ενδιαφερόμενου  και αντίγραφο πτυχίου με ακριβή βαθμό πτυχίου.
Η ύλη των εξετάσεων του μαθήματος  της Ζωγραφική Ι ( ΣΧέδιο)  και Ζωγραφικής ΙΙ (Χρώμα),  και για τις δυο κατηγορίες υποψηφίων  είναι σχετική με θέμα που «στήνεται» .και οι υποψήφιοι έχουν  την υποχρέωση να παραδώσουν από 1-2 έργα σχέδιο με μολύβι ή μελάνι και 1 έργο σε  χρώμα.
Η ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2011 και για τις δυο κατηγορίες υποψηφίων  είναι η εξής:
- Αρχαία Ελληνική Τέχνη:
- H Ελλάδα από τον όγδοο (8) ως τον πέμπτο (5) αιώναπ.Χ.: Γεωμετρική – Αρχαϊκή - Κλασική περίοδος.
Η Ελλάδα και ο ελληνικός κόσμος από τον τέταρτο αιώνα π.Χ. ως τον  πρώτο αιώνα μ.Χ. 
- H Tέχνη στο Βυζάντιο:
 - Η Βυζαντινή Τέχνη από τον πέμπτο (5) έως τον δέκατο τρίτο (13) αιώνα
- Η Ευρωπαϊκή Τέχνη από τον 14ο έως τον 20ο αιώνα
- Ο 14ος Αιώνας
- Ο 15ος Αιώνας στην Ιταλία και στις χώρες του Βορρά
- Ο 16ος Αιώνας. Τοσκάνη, Ρώμη, Βενετία
- Η Γερμανία και οι Κάτω χώρες στον 16ο αιώνα
- Η κρίση στην τέχνη στο τέλος του 16ου αιώνα
- Η Καθολική Ευρώπη και η Ολλανδία στον 17ο και 18ο αιώνα
- Ο 19ος αιώνας στην Ευρώπη
- Ο θρίαμβος του Μοντέρνου. Τα πρώτα 50 χρόνια του 20ου αιώνα
- Τα κινήματα της σύγχρονης τέχνης από τη λήξη του Β. Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι το 1970
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Γ. Κοκορού – Αλευρά, η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας (1050- 50 π.Χ.), Eκδόσεις «Καρδαμίτσα», Αθήνα 1995
- Στ.Λυδάκη, Η Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική και οι απηχήσεις της στους νεότερους χρόνους, Εκδόσεις «Μέλισσα», Αθήνα 2002  
- Μεγάλες Στιγμές της Ελληνικής Αρχαιολογίας (Συλλογικό έργο), Eκδόσεις «Καπόν», Αθήνα 2007
- N.Πανσελήνου – Κουμπαράκη, Βυζαντινή Ζωγραφική. H βυζαντινή κοινωνία και οι εικόνες της, Εκδόσεις «Καστανιώτη Α.Ε.», Αθήνα 2000
- Τζών Λόουντεν, Πρώιμη Χριστιανική & Βυζαντινή Τέχνη, Εκδόσεις «Καστανιώτη Α.Ε.», Αθήνα 1999 
- E. Gombrich, Ιστορία της Τέχνης, Eκδόσεις «M.I.E.T.», Aθήνα 1994
- Ε.Η.Gombrich, To Xρονικό της Τέχνης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998
- H.Read, Ιστορία της Μοντέρνας Ζωγραφικής, Εκδόσεις «Υποδομή», Αθήνα 1978
- G.C.Argan, H Μοντέρνα Τέχνη, Εκδόσεις «ΠΕΚ-ΑΣΚΤ», Ηράκλειο-Αθήνα 1998
- Ντε Μικέλι, Μάριο, Οι Πρωτοπορίες της τέχνης του 20ου Αιώνα, Εκδόσεις «Οδυσσέας», Αθήνα 1983
- Arnason, Η. Η., Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης. Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική,Φωτογραφία, Εκδόσεις «Παρατηρητής», Θεσσαλονίκη 1995
Οι εξετάσεις θα είναι ενιαίες για τις δύο κατηγορίες πτυχιούχων ΑΕΙ   και πτυχιούχων ΤΕΙ  και  θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Θέρμη με το παρακάτω πρόγραμμα:
Οι εξετάσεις του μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης θα πραγματοποιηθούν  στην αίθουσα θεωρητικών στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Θέρμη  την 5η -12-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. έως 1μ.μ..
Οι εξετάσεις του μαθήματος της Ζωγραφικής Ι (Σχέδιο) θα πραγματοποιηθούν  σε εργαστήρια του Τμήματος στις εγκαταστάσεις στη Θέρμη, την 6η  -12-2011 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10 π.μ. έως 3 μ.μ..
Οι εξετάσεις του μαθήματος της Ζωγραφικής ΙΙ (Χρώμα), θα πραγματοποιηθούν σε εργαστήρια του Τμήματος, στις εγκαταστάσεις  στη Θέρμη, την 7η-12-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10π.μ. έως 3 μ.μ..