Γεώργιος Διβάρης
Καθηγητής

Georgios Divaris
Professor

Γνωστικό Αντικείμενο: Ζωγραφική
5o Εργαστήριο Ζωγραφικής