Καλλιτεχνικές Ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικό σεμινάριο πρωτοετών για την χρήση της βιβλιοθήκης 2017-2018

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος να δηλώσουν συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση της Βιβλιοθήκης, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βιβλιοθήκη από Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 και ώρες:

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 3.30 με 5.00

ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.00 με 1.30                                  (Δηλώνεται μόνο μία ημέρα από τις παραπάνω ξεκινώντας από

 Τετάρτη 1 Νοεμβρίου)

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:

1. Γενικές πληροφορίες χρήσιμες στους πρωτοετείς όπως Εύδοξος, ακαδημαϊκή ταυτότητα, περιήγηση στο σαϊτ του ΑΠΘ και στο σαϊτ του Τμήματος

2. Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της και εκπαίδευση στη χρήση :

•    του περιεχομένου του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης

  • του καταλόγου της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ

•    των ειδικών συλλογών

•    του οπτικοακουστικού υλικού

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί κατά ομάδες (των 5 ατόμων) σύμφωνα με τη μέρα  που θα δηλώσετε:

 .  στην Βιβλιοθήκη

.  ή τηλεφωνικά στο 2310991095-96